Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger


1) Omfang

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "GTC") for Bierothek Marketplace GmbH (herefter "Sælger") gælder for alle aftaler om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter "Kunde") indgår med Sælger mht. de vilkår og betingelser, som er aftalt af Sælger i hans varer, der præsenteres i onlineshoppen. Medtagelse af kundens egne handelsbetingelser gøres hermed indsigelse mod, medmindre andet er aftalt.

1.2 Disse generelle vilkår og betingelser gælder i overensstemmelse hermed for kontrakter om levering af værdibeviser, medmindre andet er fastsat.

1.3 Disse generelle vilkår og betingelser gælder i overensstemmelse hermed for kontrakter om levering af billetter, medmindre andet er udtrykkeligt fastsat. Disse vilkår og betingelser regulerer kun salg af billetter til bestemte arrangementer, der er angivet i sælgers varebeskrivelse og ikke gennemførelsen af disse arrangementer. For arrangementernes gennemførelse gælder alene lovbestemmelserne i forholdet mellem deltager og arrangør samt eventuelle afvigende betingelser for arrangøren. Medmindre sælger også er arrangør, hæfter han ikke for arrangementets korrekte afvikling, som den respektive arrangør alene er ansvarlig for.

1.4 En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der ikke overvejende kan henføres til hverken deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

1.5 En iværksætter i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, som ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.


2) Indgåelse af kontrakt

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers onlineshop repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener snarere til at afgive et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet ved hjælp af onlinebestillingsformularen integreret i sælgers onlineshop. Efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver kunden et juridisk bindende kontraktligt tilbud med hensyn til varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

- ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvorved kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller

- ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller

- ved at bede kunden om at betale efter at have afgivet sin ordre.

Hvis flere af de førnævnte alternativer er til stede, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de førnævnte alternativer indtræffer først. Fristen for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet og slutter ved udgangen af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Accepterer sælger ikke kundens tilbud inden for den nævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), under PayPals jurisdiktion - Brugervilkår, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - under vilkår og betingelser for betalinger uden en PayPal-konto, kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, som kan vælges under online bestillingsprocessen, erklærer sælgeren accept af kundens tilbud i det øjeblik, kunden klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.5 Ved afgivelse af tilbud via sælgers online bestillingsformular gemmes kontraktteksten af sælger efter kontraktindgåelse og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev) efter bestillingen er afsendt. . Sælger vil ikke stille kontraktteksten til rådighed ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers netbutik inden afsendelse af sin ordre, vil ordredata arkiveres på sælgers hjemmeside og kan tilgås gratis for kunden via dennes adgangskodebeskyttede brugerkonto ved at oplyse den relevante login detaljer.

2.6 Kunden kan inden bindende afgivelse af ordren via sælgers online bestillingsformular identificere mulige indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre at opdage inputfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, som forstørrer visningen på skærmen. Som en del af den elektroniske bestillingsproces kan kunden rette sine indtastninger ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.7 Det tyske og engelske sprog er tilgængelige for indgåelse af kontrakten.

2.8 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mailadresse, han har opgivet til at behandle ordren, er korrekt, således at e-mails sendt af sælger kan modtages på denne adresse. Specielt ved brug af SPAM-filtre skal kunden sikre, at alle e-mails sendt af sælger eller af tredjeparter bestilt af sælger til at behandle ordren kan leveres.

2.9 Ved bestilling af alkoholholdige drikkevarer bekræfter kunden ved at afgive bestillingen, at han eller hun har nået den lovpligtige minimumsalder. Sælger sikrer, at kunden har nået den lovpligtige minimumsalder ved at bruge et aldersbekræftelsessystem. Varerne vil derfor kun blive udleveret, hvis kundens alder er blevet bekræftet, og kunden er blevet autentificeret.


3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugere har generelt fortrydelsesret.

3.2 Yderligere information om fortrydelsesretten kan findes i sælgers fortrydelsespolitikhttps://bierothek.de/service/widerrufsbelehrung .


4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser og inkluderer lovpligtig moms. Eventuelle yderligere leverings- og fragtomkostninger, der måtte opstå, vil fremgå særskilt i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Betalingsmulighederne vil blive meddelt kunden i sælgers online shop.

4.3 Såfremt der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betaling umiddelbart efter indgåelse af kontrakten, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.4 Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "PayPal", behandles betalingen via PayPal, selvom PayPal også kan bruge tjenester fra tredjeparts betalingstjenesteudbydere til dette formål. Hvis sælgeren også tilbyder betalingsmetoder via PayPal, hvor han foretager forudbetalinger til kunden (f.eks. køb på konto eller betaling i rater), overdrager han sit betalingskrav til PayPal eller til betalingstjenesteudbyderen bestilt af PayPal og specifikt navngivet til kunde. Inden sælgers overdragelseserklæring accepteres, foretager PayPal eller betalingstjenesteudbyderen bestilt af PayPal en kreditkontrol ved hjælp af de overførte kundedata. Sælger forbeholder sig retten til at nægte kunden den valgte betalingsmetode i tilfælde af et negativt checkresultat. Hvis den valgte betalingsmetode godkendes, skal kunden betale fakturabeløbet inden for den aftalte betalingsperiode eller med de aftalte betalingsintervaller. I dette tilfælde kan han kun foretage betalinger til PayPal eller betalingstjenesteudbyderen bestilt af PayPal med en gældsfrigørende effekt. Sælger er dog også ved overdragelse af fordringer ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. B. om varerne, leveringstid, fragt, returnering, reklamation, annulleringserklæringer og forsendelser eller kreditnotaer.

4.5   Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "mollie", behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holland (herefter: "mollie"). De individuelle betalingsmetoder, der tilbydes via mollie, formidles til kunden i sælgers netbutik. Til at behandle betalinger kan mollie benytte andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, hvortil kunden i givet fald vil blive informeret særskilt. Yderligere information om "mollie" er tilgængelig på internettet på https://www.mollie.com/de/ .

4.6 Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Stripe", behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (herefter "Stripe"). De individuelle betalingsmetoder, der tilbydes via Stripe, formidles til kunden i sælgers online shop. Til behandling af betalinger kan Stripe anvende andre betalingstjenester, som der kan gælde særlige betalingsbetingelser for, som kunden kan få særskilt besked til. Yderligere information om Stripe er tilgængelig online på https://stripe.com/de.

4.7 Vælger du betalingsmetoden med kreditkort via Stripe, forfalder fakturabeløbet umiddelbart efter indgåelse af kontrakten. Betalingen behandles via betalingstjenesteudbyderen Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (herefter: "Stripe"). Stripe forbeholder sig retten til at foretage et kredittjek og at afvise denne betalingsmetode, hvis kredittjekket er negativt.


5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Såfremt sælger tilbyder at fragte varen, sker levering inden for det af sælger angivne leveringsområde til den af kunden angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af handlen er leveringsadressen angivet i sælgers ordrebehandling afgørende.

5.2 Hvis leveringen af varen mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, afholder kunden de rimelige omkostninger, som sælger pådrager sig som følge heraf. Dette gælder ikke med hensyn til forsendelsesomkostningerne, hvis kunden effektivt udnytter sin fortrydelsesret. Hvis kunden reelt gør brug af fortrydelsesretten, vil returfragtomkostningerne være underlagt bestemmelserne i sælgers fortrydelsespolitik.

5.3 Hvis kunden optræder som iværksætter, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af det solgte til kunden, så snart sælger har leveret varen til speditøren, fragtføreren eller den person eller institution, der i øvrigt er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis kunden optræder som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer som udgangspunkt først, når varerne overdrages til kunden eller en person, der er bemyndiget til at modtage dem. I modsætning herfra overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af det solgte, også for forbrugerne, til kunden, så snart sælger har leveret varen til speditøren, fragtføreren eller den person eller institution, der i øvrigt er udpeget til at udføre forsendelsen, hvis kunden bestiller fragtmanden, speditøren eller den anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen til at udføre forsendelsen, og sælger ikke tidligere har navngivet denne person eller institution til kunden.

5.4 Sælger forbeholder sig retten til at træde tilbage fra kontrakten i tilfælde af forkert eller ukorrekt levering. Dette gælder kun i tilfælde af, at den manglende levering ikke er sælgers skyld, og sælger har indgået en konkret dækningsforretning med leverandøren med fornøden omhu. Sælger vil gøre enhver rimelig indsats for at skaffe varerne. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varerne, vil kunden blive informeret omgående, og vederlaget tilbagebetales straks.

5.5 Selvafhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

5.6 Kuponer udleveres til kunden som følger:

- via e-mail

- med posten

5.7 Billetter leveres til kunden som følger:

- via e-mail

- med posten


6) Ejendomsforbehold

Såfremt sælger foretager forudbetaling, forbeholder han sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købesum er betalt fuldt ud.


7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Medmindre andet er angivet i følgende regler, gælder bestemmelserne om lovpligtigt ansvar for mangler. Afvigende herfra gælder følgende for aftaler om levering af varer:

7.2 Hvis kunden optræder som iværksætter,

- sælger har valget mellem den supplerende ydeevne;

- For nye varer er forældelsesfristen for mangler et år fra varens levering;

- Ved brugte varer er rettigheder og krav på grund af mangler udelukket;

- forældelsesfristen begynder ikke igen, såfremt der er foretaget en omlevering inden for mangelsansvaret.

7.3 Ansvarsbegrænsningerne og fristforkortelsen, der er reguleret ovenfor, gælder ikke

- for erstatningskrav og refusion af udgifter fra kunden,

- i tilfælde af, at sælger svigagtigt har skjult manglen,

- for varer, der har været anvendt til en bygning i overensstemmelse med deres normale anvendelse, og som har bevirket, at bygningen er mangelfuld,

- for enhver forpligtelse for sælgeren til at levere opdateringer til digitale produkter i kontrakter om levering af varer med digitale elementer.

7.4 Endvidere forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for ethvert eksisterende retskrav upåvirket for iværksættere.

7.5 Hvis kunden handler som handlende i henhold til § 1 HGB, er han underlagt den kommercielle forpligtelse til at undersøge og indberette klager i henhold til § 377 HGB. Såfremt kunden ikke overholder de der regulerede indberetningspligter, anses varen for godkendt.

7.6 Såfremt kunden optræder som forbruger, bedes denne klage til leverandøren over leverede varer med åbenlyse transportskader og oplyse sælger herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans juridiske eller kontraktmæssige krav om mangler.


8) Indløsning af gavekort

8.1 Værdibeviser, der kan købes via sælgers netbutik (herefter "gavekort"), kan kun indløses i sælgers netbutik, medmindre andet fremgår af værdibeviset.

8.2 Gavekort og resterende gavekort kan indløses indtil udgangen af det tredje år efter det år, hvor værdibeviset blev købt. Resterende kredit vil blive krediteret kunden indtil udløbsdatoen.

8.3 Gavekort kan kun indløses før fuldførelse af bestillingsprocessen. Efterfølgende fakturering er ikke mulig.

8.4 Flere gavekort kan også indløses med én ordre.

8.5 Gavekort kan kun bruges til at købe varer og ikke til at købe yderligere gavekort.

8.6 Hvis værdien af gavekortet ikke er tilstrækkelig til at dække bestillingen, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælger tilbyder, vælges til at udligne forskellen.

8.7 Restbeløbet på et gavekort udbetales hverken kontant eller renter.

8.8 Gavekortet kan overdrages. Sælger kan foretage betalinger med dechargevirkning til den respektive indehaver, der indløser gavebeviset i sælgers netbutik. Dette gælder ikke, hvis sælger har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om manglende autorisation, inhabilitet eller manglende autorisation til at repræsentere den respektive ejer.


9) Gældende lov

Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder for alle juridiske forhold mellem parterne, undtagen lovene om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke trækkes tilbage af ufravigelige bestemmelser i loven i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.


10) Værneting

Hvis kunden optræder som en forhandler, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond baseret i Forbundsrepublikken Tyskland, er det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, sælgers forretningssted. Hvis kunden er hjemmehørende uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers forretningssted det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav, der udspringer af kontrakten, kan henføres til kundens fagmand eller kommerciel aktivitet. I ovenstående tilfælde er sælger dog under alle omstændigheder berettiget til at anke til retten på kundens hjemsted.


11) Code of Conduct

- Sælger har underkastet sig Trusted Shops kvalitetskriterier, som kan ses på internettet på https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.


12) Alternativ tvistbilæggelse

12.1 EU-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse på internettet på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår fra onlinekøb eller servicekontrakter, hvori en forbruger er involveret.

12.2 Sælger er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en forbrugervoldgiftsnævn.


Fra: 29. august 2023

;