Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Forbrugere har fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvorved en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der ikke overvejende kan henføres til hverken deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet:

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig navngivet tredjemand, som ikke er fragtfører, tog de sidste varer i besiddelse.

Fravigende herfra er fortrydelsesfristen ved en kontrakt om regelmæssig levering af varer over en fastsat periode fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig nævnt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog i besiddelse af de første varer eller har.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Bierothek Marketplace GmbH, An der Spinnerei 3, 96047 Bamberg, Tyskland, Tlf.: 0800243768435, E-mail: info@bierothek.de) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. med brevet sendt med post eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular, selvom dette ikke er obligatorisk.

Du kan også udfylde og indsende prøvefortrydelsesformularen eller en anden tydelig erklæring elektronisk på vores hjemmeside Sample_Widerrufsformular.pdf . Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi dig straks en bekræftelse (f.eks. via e-mail) på modtagelse af en sådan tilbagekaldelse.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra yderligere omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, som vi tilbyder) for at blive tilbagebetalt med det samme og kl. senest inden fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre noget andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer som følge af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har sendt varerne retur, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os din annullering af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden 14 dages fristen er udløbet.

Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du hæfter kun for varens værditab, hvis dette værditab skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.


Udelukkelse eller for tidligt udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter om levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet.

Medmindre andet er aftalt, gælder en fortrydelsesret ikke for kontrakter om levering af ydelser i forbindelse med fritidsaktiviteter, hvis kontrakten indeholder en bestemt dato eller periode for leveringen. Herefter er fortrydelsesret også udelukket for kontrakter, der vedrører salg af billetter til planlagte fritidsarrangementer.


Slut på tilbagekaldelse.

Kunde service

Vores kundeserviceteam er til rådighed for at besvare spørgsmål, klager og indsigelser på hverdage fra 8:00 til 16:00

Telefon: +49-951-3017 8389
Fax: +49-951-3017 9009
E-mail: info@bierothek.de

ledig.

;