Ungdomsbeskyttelse

Ungdomsbeskyttelse

Vores tilbud af alkoholholdige drikkevarer henvender sig udelukkende til personer, der er myndige. Vi kræver, at alle kunder oplyser deres fødselsdato ved bestilling. Ved at anerkende vores generelle vilkår og betingelser før hver ordre, bekræfter kunderne, at de er myndige, når de bestiller alkoholholdige drikkevarer, og forsikrer, at de er over 18 år. Ved bestilling af alkoholholdige drikkevarer sikrer kunderne sig endvidere, at deres oplysninger om deres alder, navn og adresse er korrekte.

Kunden er endvidere forpligtet til at sørge for, at kun han selv eller voksne personer, der er bemyndiget af ham til at modtage leverancen, tager imod leveringen af alkoholholdige drikkevarer.

Bierothek® GmbH forbeholder sig retten til at anlægge sag, så snart den bliver opmærksom på en ordre, der er afgivet ved hjælp af forkerte aldersoplysninger.

;